Streekproductenplein is een
hechte community gericht op
bewuster consumeren en produceren.

Wij geloven dat
het anders kan

Wij zetten ons in voor een ketentransformatie op het gebied van consumeren en produceren. We maken ons sterk voor inkoop via zo kort mogelijke en transparante ketens. Streekproductenplein vergroot het bewustzijn van de consument en producent. Dat doen we door voedsel, drank en andere producten uit de streek en uit het seizoen aan te bieden. We zetten ons daarnaast in voor een eerlijk en beter verdienmodel voor boeren en lokaal MKB. We jagen duurzaamheid in de volle breedte na. We versnellen door te verbinden, in plaats van te denken in termen van concurrentie. En we geloven in echt doen. Want alleen zo komt er een transformatie tot stand.

Zoals het nu gaat,
kan het namelijk
niet langer

Onze maatschappij is ingericht op overvloed. Alles is bijna altijd verkrijgbaar. Vaak zijn we ons onvoldoende bewust van de herkomst van onze aankoop. We eten en drinken waar we zin in hebben, zonder ons te laten leiden door seizoenen. We halen producten van de andere kant van de wereld hier naar toe.

Ongemerkt hebben we zo met ons gedrag een negatieve impact op mens, milieu en maatschappij. Door onnodige transportkilometers bijvoorbeeld of het uitputten van grondstoffen. En ook onze eigen gezondheid holt massaal achteruit, door welvaartsziektes, eenzaamheid en stress gerelateerde klachten. We zijn de veroorzakers van bergen onnodig afval en zo zijn we nog ver weg van een circulaire economie. Bovendien zijn de consumenten de verbinding kwijt met de herkomst van producten en daarmee met de boeren en de makers.

 

Transparante, korte ketens

Tomaten uit Spanje? Soms is het milieuvriendelijker en efficiënter om ze met energieneutraal transport naar Nederland te vervoeren. Maar heel is het duurzamer, gezonder en beter om producten van dichtbij te kopen. Wij willen in ieder geval het eerlijke verhaal hierover delen. Zodat de consument de beste, eigen keuze kan maken. Streekproductenplein zet in op zo kort mogelijke, transparante ketens, waarbij de herkomst van alle ingrediënten of bestanddelen exact bekend is. Bovendien brengen we zoveel mogelijk informatie in beeld over de duurzaamheidsimpact in de volle breedte. Denk daarbij aan transport, stikstofuitstoot, bodemverontreiniging, impact op biodiversiteit en ga maar door.

 

 

Echte eerlijke
Prijzen

In een echte prijs worden de effecten van klimaatverandering en vervuiling meegerekend. Wij van Streekproductenplein vinden het belangrijk dat degene die investeert in mooiere, lekkere, betere en schonere producten, daar ook een eerlijke prijs voor ontvangt. Bij Streekproductenplein bepaalt de boer of producent zelf de marge die hij of zij wil verdienen. Er is geen sprake van het mes op de keel van de traditionele veilingen, groothandels en supermarkten. Wordt het product daarmee duurder?  Nee niet perse en het wordt hoe dan ook eerlijker.

Uit de streek en uit het seizoen

Waarom eten we het hele jaar bananen? Waarom aardbeien in het toetje van het kerstmenu? Waarom een Angus biefstuk uit Schotland? Consumenten zijn gewend geraakt dat eten en andere producten uit de hele wereld altijd verkrijgbaar zijn. Streekproductenplein stimuleert de Nieuwe Nederlandse Keuken: duurzaam, gezond, diervriendelijk en eigentijds. Met groenten in de hoofdrol. En onze lokale helden als voornaamste toeleveranciers. Ons uitgangspunt is: lokaal, tenzij.

Versnellen door
te verbinden

We zijn aanjagers van de Nieuwe Economie en we werken graag samen met iedereen die deze missie met ons deelt. We geloven niet in concurrentie. Liever werken we samen. Bijvoorbeeld met andere initiatieven op het gebied van streekproducten, om zo samen volume en schaal te kunnen bereiken. Samen kunnen we het hele systeem van produceren en consumeren daadwerkelijk transformeren. Alleen ga je misschien sneller, maar alleen samen komen we verder.

Passie voor (H)eerlijke producten

Producenten en boeren hebben passie voor hun producten. Via korte ketens zorgen we dat deze inspirerende verhalen verteld en gedeeld worden. Wij zorgen voor zo min mogelijk schakels tussen boer of maker en de eindgebruiker. Streekproductenplein zorgt voor sociale verbinding. Zodat je weer weet wat je eet, of gebruikt.

 

Wat we doen

Wij vergroten transparantie, bewustzijn en eerlijkheid. Hoe kan er bewust gecommuniceerd en geproduceerd worden?
Daar is niet één simpel antwoord op te geven. We nemen je graag mee in onze zienswijze.  

Op dit moment bieden wij het volgende aan:

1. Streekproductengids:
We maken lokale helden zichtbaar!

2. Collectieve verkoop in een korte, dynamische keten:
De kracht van Streekproductenplein zit in het collectief.
Het Streekproductenplein biedt boeren en lokale producenten de volgende mogelijkheid:

• Laagdrempelige bediening van de B2B markt. Samen zetten we ons in op een zo duurzaam mogelijke werkwijze.
• Deelname met producten aan events via een evenementenmodule.
• De B2C markt te bedienen vanuit reeds aanwezige boerderijwinkels en foodhubs zover wenselijk, danwel vanuit een eigen webshop.
• Ondersteuning te bieden in praktische zaken zoals bedrijfs- en productfotografie, EAN-codering, marketingteksten et cetera
    (zaken waar veel behoefte aan is vanuit ondernemers en die nu te vaak belemmerend werken).

3. Omgekeerde marktplaats:
Een organisatie kan aangeven wat ze graag zouden willen inkopen, waarop de landbouwondernemer zijn productie of teelt op
kan inrichten. Andersom kan ook: een landbouwondernemer kan eenvoudig een product- of teeltwens aanmelden,
waarbij organisaties de aankoop kunnen doen op de toekomst. Een win-win voor beide partijen.

4. Individuele verkoop in een eigen webshop:
Aanbieden van jouw product in een eigen webshop eveneens beschikbaar.

Wat we doen

Wij vergroten transparantie, bewustzijn en eerlijkheid. Hoe kan er bewust gecommuniceerd en geproduceerd worden?
Daar is niet één simpel antwoord op te geven. We nemen je graag mee in onze zienswijze.  

Wat is een streekproduc(en)t?

Wij staan voor transparantie in een zo kort mogelijke keten en dat maken we inzichtelijk. Iedere consument kan op basis van onze informatie een bewuste afweging maken. Streekproductenplein maakt transparant waar producten precies vandaan komen én waar de bedrijven van onze producenten zich bevinden. Het percentage waarbij sprake is van Limburgse productie en / of teelt is op dit moment boven de 90% in onze Gids. Sommige producten zoals olijven groeien niet dichtbij, maar we hebben wel producten met deze olijf in ons aanbod. Dit komt omdat de Limburgse producent de ene helft van het jaar in Umbrië en Toscane verblijft en de andere helft van het jaar in Spaubeek. We zoeken continu naar locaties zo dicht mogelijk bij huis, die op duurzaamheid in de breedte, dus niet alleen transportkilometers, zo hoog mogelijk scoren. Op dit moment focussen we ons vooral op producenten die gevestigd zijn in Limburg of omgeving en op producten die van Limburgse bodem komen.

Waar?

Streekproductenplein is op dit moment vooral actief in en dichtbij Limburg. Waarom? Limburg is op dit moment de provincie van Nederlands met de hoogste dichtheid aan (h)eerlijke streekproducten.

Tegelijk geloven we niet in een geografische grens als afbakening van streek. Soms is een bedrijf 100 kilometer verderop namelijk in staat duurzamer te produceren dan de boer om de hoek.

Wie we zijn?

Streekproductenplein is een hechte community gericht op bewuster consumeren en produceren. Streekproductenplein is gepositioneerd als een label onder Beter Bij Ons, wat de achterliggende juridische entiteit is. Beter Bij Ons is technisch eigenaar van het platform dat Streekproductenplein mogelijk maakt.

Oprichters en aanjagers v.l.n.r. Raoul Frissen, Joppe Meijers, Bert Vliex, Jordie van Berkel-Schoonen, Judith Bouwmans en Shirley Peters.

| SOCIALS

Volg ons op social media voor

de lekkerste recepten,

mooiste verhalen &

laatste updates

| RECEPTEN

Zelf gerechten maken

met deze unieke

producten?

Vragen aan
onze community?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.